angličtinu vyučujem od roku 2000

Mám skúsenosti s vyučovaním na strednej škole (Obchodná akadémia, Martin – denné a pomaturitné štúdium, večerná jazyková škola) a iných jazykových školách (Akadémia vzdelávania, Aurea). Na základe týchto skúseností som sa rozhodla učiť angličtinu svojim štýlom a od decembra 2001 učím súkromne (mám živnosť).

Môj vzťah k angličtine pochádza z môjho šesťročného pobytu v Londýne (po ukončení univerzity). Aby som si angličtinu zachovala živú a aktuálnu, som s ňou v neustálom kontakte prostredníctvom čítania kníh, počúvania BBC i opakovaných návštev Británie. Mám štátnu jazykovú skúšku z angličtiny a dva najvyššie cambridgeské certifikáty: CAE (Certificate in Advanced English) a CPE (Certificate of Proficiency in English).

ponúkam vyučovanie orientované na študenta

Vychádzam z toho, že som tu ja pre žiaka a nie žiak pre mňa. Teda robí sa to, čo potrebuje žiak a nie to, čo hovorí učebnica, podľa ktorej sa učiteľovi pohodlne postupuje. „Kurz“ začína a končí tam, kde potrebuje študent. Jeho obsah aj tempo udáva študent.

zameriavam sa na dospelých študentov a stredoškolákov

Môj spôsob výučby je založený na pochopení a vyhovuje ľuďom, ktorí sú lepší v chápaní než mechanickom pamätaní. Preto nefunguje na deti, ktoré si ľahšie pamätajú, ale nie sú také dobré v logickom a abstraktnom myslení.

jednotlivci alebo malé skupinky

Väčšinou vyučujem individuálnych študentov. Výhodou skupinky je možnosť učiť sa na chybách druhých a otvára možnosti pre komunikáciu s ľuďmi na podobnej jazykovej úrovni, no nedá sa vyhnúť tomu, že tempo je pre niektorých študentov príliš pomalé alebo príliš rýchle. Taktiež je ťažšie hodiny časovo zladiť.
Individuálne hodiny umožňujú nezdržiavať sa tým, čo študent na rozdiel od svojich kolegov už ovláda. Umožňuje to intenzívnejší a rýchlejší postup, presnejšie zameraný na potreby študenta – čas je maximálne využitý.

individuálny obsah na všetkých úrovniach

Vyučujem už od úplných začiatočníkov. Nebojte sa, začať sa dá v každom veku!

S niektorými študentmi preberám praktickú, všeobecnú angličtinu, s ktorou sa dá ísť na nákupy, cestovať, objednať si v reštaurácii, alebo sa s niekým príjemne porozprávať o sebe a svojom živote.

Niektorí ľudia už inde prebrali pomerne veľa, no nedáva im to zmysel, takže niečo rozumejú, ale nevedia to použiť. Väčšinou sa potom sústreďujeme na „upratanie“ gramatiky a pracujeme s textami, ktoré ich zaujímajú alebo ich potrebujú v práci.

U iných prioritne pracujeme s odbornými textami, ktorým potrebujú rozumieť, k čomu podľa konkrétnej potreby vysvetľujem relevantnú gramatiku, ale nezdržujeme sa príliš všeobecnou angličtinou.

Stredoškolákom pomáham pochopiť učivo, ktoré sa v školách často zle vysvetľuje a preberá príliš rýchlym tempom. Vo vyšších ročníkoch im pomáham s prípravou na maturitu. (Odporúčam začať už v treťom ročníku, najmä ak študent sám vníma, že mu jazyk robí problémy.)

Počas pätnástich rokoch vyučovania som si postupne vypracovala vlastné materiály na vyučovanie a teraz učím takmer výhradne z nich. Študenti si nemusia kupovať žiadne učebnice.

vyučujem britskú angličtinu

Vzhľadom na môj pobyt v Anglicku ovládam britskú angličtinu s britskou slovnou zásobou, gramatikou i výslovnosťou.

Považujem za dôležité, aby sa žiaci snažili o čo najlepšiu výslovnosť, lebo to je kľúčom k porozumeniu hovorenej angličtiny. Nám Slovákom to nie je prirodzené a tak sa snažím vysvetľovať a opravovať výslovnosť už od začiatku.

vysvetľujem, ako jazyk funguje – pochopenie je skratkou k pamätaniu

Domnievam sa, že u dospelých ľudí je pochopenie pravidiel rýchlejšou alternatívou prázdneho opakovania bez pochopenia (to podľa poznatkov psychológie tak celkom nerobia ani malé deti). Takmer nič netreba memorovať. Pochopenie pravidiel zároveň dáva možnosť tvorivo ich uplatňovať v nových kontextoch a podľa mňa si aj samotné pravidlá ľahšie zapamätať. Angličtina je pre takýto prístup ideálna. V porovnaní so slovenčinou je logická, aj keď sa to z tradičného spôsobu výučby často nezdá.

Mojou filozofiou je naučiť sa jazyk čo najlepšie ako sa dá, aby sme dokázali presne vyjadriť čo chceme a zároveň boli schopní naozaj rozumieť angličtine, nie sa len domýšľať v hrubých obrysoch. Študentov vediem k presnosti od úplného začiatku, aby sa zbytočne nezafixovali chyby, ktoré bude v budúcnosti náročné odstrániť.

gramatika je pomôcka, nie strašiak

Anglická gramatika je v porovnaní s inými jazykmi ľahká. Je v nej zmysel a väčšina pravidiel, ktoré nájdete v gramatikách, sa dá zjednodušiť do niekoľkých zmysluplných pravidiel, tabuliek a grafov. Tie používam ako „oficiálne ťaháky“. Stačí, aby ste im porozumeli a potom ich používate dovtedy, kým si ich nepamätáte, kým vám to nepríde prirodzené a už ich vlastne nepotrebujete.

vyučujem angličtinu vo vzťahu k slovenčine

Z vlastnej skúsenosti viem, že pokiaľ nie ste rozhodnutí žiť v anglicky hovoriacej krajine bez akéhokoľvek kontaktu so slovenčinou, potrebujete chápať „vzťah“ medzi týmito jazykmi. Potrebujete byť schopní medzi nimi prepínať a často aj prekladať, a to sa treba naučiť. Angličtina sa nedá prekladať slovo po slove, musíte sa naučiť prekladať význam a pri hovorení „myslieť po anglicky“. Pokúšam sa to mojich študentov naučiť už od prvej hodiny a trénujeme to na prekladových cvičeniach, ktoré zámerne koncipujem tak, aby sa vety doslovne preložiť nedali. Zároveň si myslím, že vysvetľovať gramatiku po anglicky (aj pokročilejším študentom) je menej účelné a zbytočne dlhšie, než vysvetlenie v slovenčine, ktoré umožňuje aj upozorniť na vzťahy medzi jazykmi.

domáce úlohy šetria čas a peniaze

Jediný človek, ktorý dostane jazyk do vašej hlavy, ste vy sami. Učiteľ vás tým procesom len sprevádza, vysvetľuje a pomáha. Potrebujete robiť cvičenia bez okamžitého odobrenia či rady od učiteľa. Len tak nadobudnete istotu a naozaj sa to naučíte. Ak si také cvičenia neurobíte sami doma, musím vám k tomu dať priestor na hodine, ale tú môžeme využiť aj lepšie. Pokiaľ máte čas a chuť si domáce úlohy robiť, rada ich využívam, ale nie sú podmienkou.

Taktiež študentov povzbudzujem, aby aj mimo hodín používali anglické výkladové slovníky, aby v angličtine čítali (požičiavam im knižky zjednodušené pre cudzincov) a odporúčam im internetové stránky, kde môžu naberať slovnú zásobu, „napočúvať“ si správnu angličtinu a cvičiť sa v posluchu.

čas a miesto dohodou

Najčastejšie sa so študentmi dohodnem na jednej dvojhodinovke (2 x 45 min.) do týždňa, v čase medzi ôsmou ráno a siedmou večer, pondelok až štvrtok. Piatok mám voľný pre situácie, keď si potrebujú z nejakého dôvodu preložiť hodinu na iný, než dohodnutý deň.
Vyučovanie prebieha väčšinou u mňa – čo je v centre Martina, blízko mestskej i prímestskej autobusovej dopravy a železničnej stanice.

nezáväzná úvodná hodina

Ak máte záujem, ale nie ste si istí, či by Vám môj štýl vyhovoval, ozvite sa a dohodneme si nezáväzné, bezplatné stretnutie, na ktorom sa porozprávame o tom, čo potrebujete, zistíme, čo viete a čo vám viem ponúknuť. A potom sa ľahšie rozhodnete.

preklady a konzultácie

Hoci sa prioritne zaoberám výučbou angličtiny, venujem sa aj prekladu z a do anglického jazyka (nie však úradné preklady „s pečiatkou“).
Mám skúsenosti s prekladmi textov k výtvarným výstavám, textov o histórii a súčasnosti obcí i niekoľkých internetových stránok do angličtiny. Z angličtiny som prekladala technické manuály.
Snažím sa o preklady, ktoré nie sú len bezduchým preklopením do iného jazyka, ale znejú v ňom čo najprirodzenejšie, no zároveň čo najvernejšie zachovajú obsah aj ducha pôvodného textu. Preto rada konzultujem s autorom alebo zadávateľom textu, aby preklad čo najlepšie zodpovedal jeho predstavám. Toto vyžaduje istý čas a teda nepatrím k prekladateľom, ktorí Vám preložia text za niekoľko hodín či za deň.
Taktiež konzultujem texty, ktoré klienti sami napísali, ale potrebujú skontrolovať či vylepšiť jeho jazykovú stránku. Napríklad diplomové práce, príspevky do zahraničných odborných časopisov, mailová komunikáciu so zahraničnými klientmi a podobne.

referencie

Vyskúšal som rôzne kurzy a učiteľov, ale nič mi nesedelo. Hanu Jesenskú mi odporučili priatelia a angličtinu ma učí už piaty rok. Vyhovuje mi, lebo je vo výučbe flexibilná a vytrvalá, nenásilnou formou vie prebudiť vo mne záujem o učenie.

Jaroslav Páleš
súdny znalec v odbore elektrotechnika

Aj keď som zmaturovala z angličtiny, rozhodla som sa zdokonaliť, lebo ju používam pri štúdiu odborných textov, aj v komunikácii. Myslela som, že mám celkom dobré gramatické základy, ale zistila som, že to nie je celkom pravda. Prístup k učeniu a vysvetľovaniu mi u Hany Jesenskej vyhovoval, lebo je založený na jej dokonalom porozumení gramatiky jazyka. Pre lepšie pochopenie používa rôzne grafické pomôcky, množstvo cvičení a odposluchov, všetko je logické a zrozumiteľné. Bohužiaľ som z časových dôvodov musela prestať.

Slávka Jašeková
klinický psychológ

K Hane Jesenskej som chodila už pred niekoľkými rokmi. Pred tým som chodila na Callanovu metódu, ale nevyhovovalo mi to, lebo som nerozumela, prečo hovorím to, čo hovorím. U Hany Jesenskej mi vyhovovalo, že to bolo o porozumení a hodiny boli prispôsobené pre mňa – učivu, ktorému som nerozumela, sme sa venovali viac hodín. Preberali sme praktické témy, cestovanie, nakupovanie, zamestnanie, zoznamovanie, vypisovanie písomností... Pre mňa bolo dôležité aj to, že v prípade, že som nemohla prísť na hodinu, preložili sme ju na iný termín a teda som nič nevymeškala, ani neplatila za hodinu, ktorá nebola.

Zuzana Šimúnová
stavebný inžinier

Z angličtiny som mával vždy priemerné známky a cítil som, že s maturitou by mohol byť problém. Preto som sa rozhodol nájsť si doučovanie. Hanu Jesenskú mi odporučila sestra a ja som bol rovnako spokojný.
Kompletne sme si prešli gramatiku, čo mi veľmi pomohlo, pretože som dovtedy ani nevedel, čo všetko neviem. Až tam som zistil, ako sa veci majú. Kedy použiť aký čas, ako zostaviť anglickú vetu, rozdiely medzi anglickým a slovenským jazykom... ale aj ako používať slovník. V škole to bolo vždy tak, že sme niečo prebrali a potom sme sa ku tomu už nevrátili a tak to som zabudol. Tu som mal možnosť prejsť si veci vo vzájomných súvislostiach (napr. všetky časy) a tak som si to mohol lepšie zapamätať.
Bolo fajn, že sme sa venovali aj stratégiám, ako čo najlepšie urobiť testy, pretože som vedel, že keď dobre napíšem testy, tak cez ústne musím prejsť. Doučovanie mi veľmi pomohlo. Konečne mi angličtina začala dávať zmysel. Len ľutujem, že som nezačal už v treťom ročníku, lebo toho bolo veľa. No i tak som zmaturoval za jedna, čo som ani nečakal. Rád by som u nej pokračoval aj popri štúdiu na vysokej.

Michal Rizman
študent vysokej školy